Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. o godzinie 10:00,  drugi termin godzina 10:15 w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie osób przybyłych.
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z 2021 r.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z wykonania budżetu i realizacji zadań rzeczowych w 2021 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2021 r.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2021 r.
 11. Uchwała o wysokości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli na 2023 r.
 12. Przyjęcie budżetu i planu działania na 2022 r.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Zarządu GSW Stanisław Folwarski
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-04-22 15:06
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-22 15:09

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00