Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 10:00, drugi termin godzina 1015  w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie osób przybyłych,
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z 2020 r,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z wykonania budżetu i realizacji zadań rzeczowych w 2020 r,
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2020 r,
 9. Dyskusja,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2020 r,
 11. Uchwała o wysokości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żabia Wola na 2022 r.,
 12. Przyjęcie budżetu i planu działania na 2021 r.,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

autor: Prezes Zarządu GSW  Stanisław Folwarski

 • data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-05-18 15:06

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00