Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolonie letnie dla dzieci rolników – lato 2018

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Dokumenty proszę składać jak najszybciej.

Dopłata do kolonii letnich od rodziców = 390,00 zł dopłata do turnusu + 160,00 zł dopłata do transportu = 550,00 zł

Miejsce wypoczynku:
I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

            Terminy:
            1) 02.07 – 12.07.2018 r.       
            2) 13.07 – 23.07.2018 r.       
            3) 24.07 – 03.08.2018 r.       
            4) 04.08 – 14.08.2018 r.       

II Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone - prawdopodobnie będą takie, jak w wyżej wymienionym ośrodku.

DANE KOORDYNATORA
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107,
22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16       
e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Ryjak
    data wytworzenia: 2018-06-08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-06-08 09:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 10:54

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00