Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2007-2015.   

Dzieci z terenu województwa mazowieckiego ,będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników ,,Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08.-31.08.2022 r.

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny, łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . Dodatkowo uczestnicy turnusu objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Podstawą zgłoszenia dziecka jest złożenie wniosku o ,,skierowanie na rehabilitację leczniczą” wypełnionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarza specjalistę, prowadzącego leczenie. Do druku skierowania należy dołączyć:

zal.Nr.2,, Informację o stanie zdrowia dziecka”

zał.Nr.7,,Oświadczenie /zgodę opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych” wymagane druki dostępne są  do pobrania w placówkach KRUS  bądź na oficjalnej stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 20 maja 2022 r. w Oddziale Regionalnym KRUS
Mińska 25 ,03-808 Warszawa kontakt telefoniczny ; 22 590 68 58,22 590 68 05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00