Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Inauguracja XIX Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Inauguracja XIX Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych , jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

Uczestniczący w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są  w praktyce zasady ochrona zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania  wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne termin:

22.04.2022 r – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

Lipiec/sierpień 2022 r- wizytacja gospodarstw finałowych

Zapraszamy do udziału.

Poniżej:
Fromularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu dostępny na stronie krus.gov.pl

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00