Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Zgłoś planowaną uprawę maku i konopi włóknistych

Informacja dla producentów rolnych - uprawa maku lub konopi włóknistych

Producenci rolni zamierzający w 2022 r. prowadzić na terenie Gminy Żabia Wola uprawę maku lub konopi włóknistych, zobowiązani są zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2021 r.

W zgłoszeniu należy podać odmianę maku lub konopi włóknistych, powierzchnię planowanej uprawy i numer działki ewidencyjnej oraz rodzaj umowy kontraktacyjnej, uprawy sprzedaży, umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno (lub zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno) zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa mazowieckiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Zezwolenie, o którym mowa wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanej osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pok. nr 3) lub pod nr telefonu 46 858 27 23.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjny
    data wytworzenia: 2021-09-28
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2021-09-28 09:17

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00