Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • ULKS Józefina

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Józefina"

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JÓZEFINA”, który działa na terenie powiatu Grodziskiego oraz Piaseczyńskiego od października 2008 roku, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Siedziba ULKS „JÓZEFINA” mieści się w Gimnazjum im Józefa Chełmońskiego w Józefinie- ul. Warszawska 1, 96-321 Żabia Wola. Klub jest wpisany do Powiatowej Księgi Ewidencji dla Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzonej przez Starostę Grodziskiego (wpis pod numerem 25).

Celem Klubu jest:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i gminy oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Kontakt:
Pietrzak Krystyna- Prezes Klubu
adres: Józefina ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola
tel.: 46 857 81 33
e-mail: gimnazjum@zabiawola.pl

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-17 09:31

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00