Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • logo UKS Orlik Józefina

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina, który działa na terenie gminy Żabia Wola i powiatu grodziskiego od marca 2019 r., jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Żabia Wola oraz rodziców i sympatyków. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i działaczy oraz pomocy rodziców. UKS Orlik Józefina mieści się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola. Klub jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej dla Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzonej przez Starostę Grodziskiego, pod pozycją 47.

Celem Klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną oraz materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 • Klub realizuje swoje cele poprzez:
  - organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
  - organizowanie obozów i kolonii sportowych;
  - organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego (udział w lidze MZPN, udział w turniejach);
  - udział w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Kontakt:
adres: Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
Prezes Klubu - Sławomir Domański
tel. 503 380 900
e-mail: domslaw@wp.pl
Profil UKS Orlik Józefina na Facebooku: www.facebook.com 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-08 15:41

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00