Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie

Stowarzyszenie „Bezdomniaki Żabiowolskie”

Bezdomniaki Żabiowolskie to stowarzyszenie, które przeciwdziała bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola, poprzez promowanie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz edukowanie właścicieli w zakresie prawidłowej opieki nad nimi. Stowarzyszenie zajmuje się czipowaniem zwierząt właścicielskich, aby łatwiej było zidentyfikować uciekinierów, opiekuje się także zwierzętami bezdomnymi i znajduje im nowe domy.

 • ULKS Józefina

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Józefina"

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JÓZEFINA”, który działa na terenie powiatu Grodziskiego oraz Piaseczyńskiego od października 2008 roku, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawelerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 • logo UKS Orlik Józefina

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina, który działa na terenie gminy Żabia Wola i powiatu grodziskiego od marca 2019 r., jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Żabia Wola oraz rodziców i sympatyków. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

 • RekinTeam

Uczniowski Klub Sportowy "Rekin Team"

Rekin Team jest grupą Rodziców Uczniów ze szkoły w Ojrzanowie działających od 2017 roku organizując, w ramach CIS Ojrzanów i SP im. Stefanii Dziewulskiej nieodpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowe ze Sztuk Walki: Taekwondo ITF, Boks, Koluchstyl i Samoobrony dla dzieci i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli to podmiot typu non-profit działający na podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z ustawą Prawo wodne. Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach objętych działalnością Spółki. Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii drenarskich możliwe jest przy wsparciu finansowym pochodzącym z wpływów ze składek Członków Spółki Wodnej oraz pozyskiwanych dotacji z budżetu państwa: Urzędu Gminy Żabia Wola, Starostwa Powiatu Grodziskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

więcej »

 • logo LGD Ziemia Chełmońskiego

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które powstało na mocy porozumienia zawartego 7 maja 2008 r. przez 6 gmin, należących do 3 powiatów Województwa Mazowieckiego: Teresin (Powiat Sochaczewski), Baranów (Powiat Grodziski), Grodzisk Mazowiecki (Powiat Grodziski), Żabia Wola (Powiat Grodziski), Mszczonów (Powiat Żyrardowski) oraz Radziejowice (Powiat Żyrardowski). Obecnie Stowarzyszenie obejmuje teren 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

 • logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) to umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, organizacje społeczne, składające się z grup ochotników. Jednostki ochotniczych straży pożarnych jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa. Na terenie Gminy Żabia Wola działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne- OSP Skuły i OSP Żelechów. Obie jednostki wpisane są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • nasza rodzina w Żabiej Woli

Stowarzyszenie „Nasza Rodzina” w Żabiej Woli

Stowarzyszenie "Nasza Rodzina" w Żabiej Woli swą działalność rozpoczęło w maju 2021 r. Członkowie Stowarzyszenia, to w większości mieszkańcy gminy Żabia Wola, którzy w związku z wykonywanymi zawodami od wielu lat pracują na rzecz lokalnej społeczności, poznając przy tym potrzeby, jak i problemy mieszkańców.

 • logo ZDR 3+

Koło Związku Dużych Rodzin ,,TRZY PLUS” w Żabiej Woli

Związek Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” powstał jako oddolna inicjatywa rodzin wielodzietnych, mająca na celu reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, dla wyrównania szans obywateli wychowujących dzieci oraz uwzględnienia wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej kobiet w domu. ZDR 3+ chcąc być reprezentantem rodzin stara się uświadomić całemu społeczeństwu, że sprawiedliwe i korzystne dla rodzin rozwiązania są warunkiem rozwoju naszej ojczyzny. Koło Związku Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” w Żabiej Woli powstało 24 stycznia 2011 r.

 • logo

Stowarzyszenie Żabiowolska Rada dla Przyszłości

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony interesów mieszkańców Gminy Żabia Wola, poprawy jakości życia mieszkańców, pracy nad planem zagospodarowania i rozbudowy Gminy

 • KGW

Koła Gospodyń Wiejskich działające w Gminie Żabia Wola

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 poz. 2256) określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń wiejskich wpisane do KRKGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Aktualnie na terenie Gminy Żabia Wola funkcjonuje następujące Koła:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Żabiej Woli
 • Koło Gospodyń Wiejskich Żelechów
 • Koło Gospodyń Wiejskich "Gągolinki"
 • Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Jastrzębnik
 • Koło Gospodyń Wiejskich "Ulanka" we Władysławowie
 • Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Osy i Szerszenie z Osowca                                                                                         więcej »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00