Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem są działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00