Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Rejestr petycji złożonych w 2019 roku

Numer:  1/2019
Data wpływu: 2019-08-26
Przedmiot petycji:
Petycja dotyczyła:

  1. wdrożenie (przykładowo w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" (źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl) i opublikowania jej treści na administrowanej w Urzędzie Gminy stronie BIP; regulującej zarządzania konfliktem interesów (aktualnie istniejącym, bądź potencjalnie istniejącym) pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach powszechnych (radni gminni/miejscy, wójt/burmistrz) a gminą, osobami prawnymi gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy – przy czym, jeśli istnieje taka potrzeba, to po konsultacji z miejscową delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co do treści tej Polityki;
  2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
  3. wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
  4. ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Petycja: pobierz treść
Wnioskodawca:
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
Odpowiedź: pobierz treść


 

Rejestr petycji złożonych w 2018 roku

Informacja 

W związku z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195) informuję, że w 2018 roku do Rady Gminy Żabia Wola nie wpłynęła ani jedna petycja.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Filipowicz      

  • data: 2019-06-28

Rejestr petycji złożonych w 2017 roku

Numer:  1/2017
Data wpływu: 2017-06-09
Przedmiot petycji:
dot. podjęcia uchwały ws. przeprowadzenia referendum z pytaniami:
a) Czy jesteś za wydaniem przez Wójta Żabiej Woli NEGATYWNEJ opinii dot. "Zamieszczenia we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji", w sprawie linii 2x400 KV Kozienice Ołtarzew na terenie Gminy Żabia Wola?
b) Czy jesteś za wydaniem przez Wójta Żabiej Woli NEGATYWNEJ opinii dot. "Umiejscowienia w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji" linii 2x400 KV Kozienice Ołtarzew na terenie Gminy Żabia Wola?"
Petycja: pobierz treść
Wnioskodawca:
Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew
Odpowiedź: pobierz treść


 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00