Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Boisko sportowe w Bartoszówce

Boisko sportowe w Bartoszówce

Ogólnodostępne boisko sportowe w Bartoszówce o wymiarach 70x40 m i powierzchni 2 807,3 m2 zostało wybudowane w 2006 r.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i obejmowała odwodnienie terenu dzięki sieci drenażowej, budowę boiska o nawierzchni trawiastej z krawężnikami betonowymi, ogrodzonego ażurową siatką zabezpieczającą o wysokości 4 m., wykonanie trwałych oznaczeń poziomych boiska, dostawę i montaż dwóch bramek do piłki nożnej oraz toalety przenośnej i pojemnika na odpady.

Infrastruktura sportowa w Bartoszówce została rozbudowana w 2011 r. przy udziale środków pozyskanych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Zakres prac, który został zrealizowany w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmował wybudowanie: 3-torowej bieżni lekkoatletycznej o sztucznej nawierzchni, ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej i przebieralni sezonowej z 6 kabinami.

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-04-11 15:59
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 12:54

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00