Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) w związku z art. 11 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. tj.) Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na: wsparcie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.”

Pełna treść ogłoszenia, wzór: oferty, umowy, sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. (46) 857 81 81 wew. 33.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.” w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola (pok. nr 5) do 25 marca 2014 r. godz. 16:00.

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 12:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00