Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach z dnia 18.05.2021 r.

zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabia Wola, będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP Skuły”.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK Józefina z dnia 07.10.2020 r.

zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja zajęć sportowych dzieci po zajęciach szkolnych, rozgrywek ligowych piłkarskich w MZPN”.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach z dnia 29.07.2020 r.

zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabia Wola, będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP Skuły”.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach z dnia 06.07.2018 r.

Zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żabia Wola, będących członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach”.

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” z dnia 16.09.2013 r.

Zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie sportu drużynowego – unihokeja wśród dzieci i młodzieży”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00