Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2013 rok

          Trwają prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu przedmiotowego programu.
          Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 12 listopada 2012 r. do 19 listopada 2012 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.
          Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu współpracy na 2013 rok można zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii i uwag, który należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.pawlak@zabiawola.pl ( z dopiskiem w temacie: ” Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 3) w terminie do 19 listopada 2012 roku. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
          Treść projektu programu i formularz konsultacyjny znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy- inspektor Krystyna Pawlak tel. (46) 857 81 81 wew .33, e-mail: k.pawlak@zabiawola.pl

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 11:35

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00