Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje w sprawie Wieloletniego programu współpracy na lata 2014-2016

Trwają prace nad przygotowaniem „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu przedmiotowego programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 12 listopada 2013 r. do 19 listopada 2013r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu wieloletniego programu współpracy na lata 2014-2016 można zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii i uwag, który należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.pawlak@zabiawola.pl ( z dopiskiem w temacie: ” Wieloletni Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 3) w terminie do 19 listopada 2013 roku. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Treść projektu programu i formularz konsultacyjny znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy- inspektor Krystyna Pawlak tel. (46) 857 81 81 wew. 33, e-mail: k.pawlak@zabiawola.pl


 

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 11:35

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00