Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2017 oraz wieloletniego programu współpracy na lata 2017-2019

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok " oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019”.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektów przedmiotowych programów.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 1 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu współpracy na 2017 r.  oraz wieloletniego programu współpracy na lata 2017-2019 można zgłaszać na formularzach zgłaszania opinii i uwag, które należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl ( z dopiskiem w temacie:  "Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 3) w terminie do 23 listopada 2016 roku. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Treść projektów programów i formularzy konsultacyjnych znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy- inspektor Krystyna Janiszewska tel. (46) 857 81 81 wew. 33, e-mail: k.janiszewska@zabiawola.pl

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 11:35

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00