Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Spotkanie konsultacyjne w dniu 22 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne  w sprawie "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok ", które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Przypominamy również o możliwości zgłaszania  uwag oraz propozycji zmian do projektów w/w programów.

Formularze zgłaszania uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl (z dopiskiem w temacie:  "Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 3) w terminie do 22 listopada 2017 r. (do godz. 16:00).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
    data wytworzenia: 2017-11-15
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 11:35

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00