Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2019-2023 z perspektywą do 2025 r.

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Żabia Wola na lata 2019 – 2023 z perspektywą do 2025 r.

Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenia

o wyłożeniu projektów planów

Rozstrzygnięcia dot. złożonych uwag

Rozstrzygnięcia dot. złożonych uwag

Informacje

o przyjęciu dokumentów wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00