Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Szanowny Przedsiębiorco !!

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do Rejestru działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Żabia Wola, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwę gminy, z której odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czuli do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie 
http://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) podmiot uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, z uwagi ba brzmienie przepisu art. 50  ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o odpadach. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych. 

Ponadto należy pamiętać, że ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do działu XV dla podmiotów, które nie odbierają odpadów komunalnych w gminie Żabia Wola, a są wpisani do Rejestru działalności regulowanej gminy. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
    data wytworzenia: 2023-03-01
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-03-07 11:10

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00