Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Minął kolejny tydzień pracy Wójta Gminy Żabia Wola

Ostatnie dni były dla Wójta Gminy Żabia Wola Pana Piotra Rybki równie intensywne, jak pierwszy tydzień pracy.

Na początku tygodnia Pan Wójt spotkał się z Młodzieżową Drużyna Pożarniczą z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w związku z zajęciem przez młodych Strażaków I miejsca wII Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Woli Wapowskiej.

We wtorek Pan Wójt uczestniczył w Dniu Wolontariatu zorganizowanym przez Gminne Centrum Wolontariatu działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, podczas którego podziękował Wolontariuszom za ich bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Następnie Pan Rybka wziął udział w spotkaniu zespołu powołanego w celu rozwiązania problemu utrudnień w ruchu drogowym, spowodowanych przez samochody ciężarowe transportujące ładunki firmy Greenyard.W najbliższym czasie zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ul. Wiśniowej i ul. Warszawskiej w Żabiej Woli. Zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się i postoju na drodze serwisowej w rejonie siedziby firmy Greenyard. Zespół zamierza w dalszym ciągu monitorować problem i weryfikować, czy nowa organizacja ruchu doraźnie zmniejszyła niedogodność parkujących TIR-ów.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola, która odbyła się w środowe popołudnie była okazją do przekonania Radnych Gminy Żabia Wola do poparcia inicjatywy wynajmu lodowiska syntetycznego
dla Mieszkańców. Propozycja Pana Wójta została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Gminy, czego wynikiem było uwzględnienie kosztów realizacji przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Budżecie Gminy. W tym roku lodowisko zlokalizowane zostanie obok Centrum Integracji Społecznej działającym przy Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, w kolejnych latach jego lokalizacja będzie zmieniana na kolejne Szkoły Podstawowe w Gminie. Zgodnie z zapowiedziami Pana Wójta do godziny 16:00 z lodowiska będą korzystać dzieci ze szkół z terenu Gminy, godzinach popołudniowych zostanie natomiast udostępnione za symboliczną opłatą pozostałym Mieszkańcom. Niebawem na stronie Gminy ukażą się bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie. Również w środę przed Domem Kultury w Żabiej Woli ustawiona została Gminna Choinka.

W Mikołajkowy poranek Wójt otworzył I Świąteczny Jarmark w Żabiej Woli, na którym producenci żywności i lokalni przedsiębiorcy mogą do 24 grudnia br. sprzedawać swoje produkty i wyroby. Jarmark zlokalizowany jest na parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabiej Woli(w sprawie rejestracji sprzedawców prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 46 857 84 80).

6 grudnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się także kolejne spotkanie mające na celu zatrzymania budowy masztu telefonii komórkowej w Słubicy Dobrej w niedogodnej lokalizacji pomiędzy domami jednorodzinnymi. Wójt Gminy Żabia Wola spotkał się z II Wicewojewodą Mazowieckim Panem Arturem Standowiczem, Kierownikiem Oddziału Infrastruktury w Płocku Panem Tomaszem Muszyńskim oraz z Dyrektor Wydziału Infrastruktury Panią Aleksandrą Krzoska w związku z rozpoczęciem budowy wieży. Pomimo skarg Mieszkańców złożonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W trakcie spotkania Pan Piotr Rybka poinformował, że obecnie prowadzone jest postępowanie planistyczne zmierzające do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładającego przeznaczenie terenu, na którym ma zostać usytuowany maszt wyłącznie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczeniem maksymalnej wysokości zabudowy do 15 metrów.II Wicewojewoda Mazowiecki przychylając się do argumentów Pana Wójta obiecał wystosować do Inwestora spornej budowy pismo informujące o skargach złożonych, które być może sprawi, że Inwestor zaniecha robót budowlanych do momentu rozstrzygnięcia postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie.

W minionym tygodniu Wójt Gminy Pan Piotr Rybka wspólnie z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy Żabia Wola dokonał inspekcji budynku Urzędu Gminy oraz terenu go otaczającego.

Spotkał się także z szefami sąsiednich samorządów: Burmistrzem Mszczonowa Panem Józefem Grzegorzem Kurkiem, Starostą Grodziskim Panem Markiem Wieżbickim, Wicestarostą Krzysztofem Filipiakiem oraz Radnym Powiatowym Panem Piotrem Wiadernym.

Pan Wójt dokonał również przeglądu umów na odśnieżanie i zabezpieczenie dróg przed gołoledzią. Następnie spotkał się z firmami świadczącymi Gminie przedmiotowe usługi w celu mobilizacji przed spodziewanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Prowadzone są rozmowy z firmą audytującą z Warszawy w celu przeprowadzenia audytu otwarcia weryfikującego prawidłowość dotychczasowej pracy Urzędu Gminy. Wójt prosi o zebranie przez Mieszkańców wszelkich sugestii i podejrzeń, co do nieprawidłowości w tym zakresie oraz wysłanie materiałów na stworzony tylko dla tego celu adres: audyt@zabiawola.pl Informacje od Mieszkańców zbieramy do 21 grudnia 2018 r. Spodziewany termin audytu- styczeń 2019 r.

Tydzień pracy Pan Wójt kończy spotkaniem opłatkowym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Grodzisku Mazowieckim w piątek o godz. 17:00.

Przyszły tydzień to kontynuacja spotkań opłatkowych, spotkań z pracownikami jednostek podległych oraz wizyty u Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Pana Grzegorza Benedykcińskiego i Wójta Nadarzyna Pana Dariusza Zwolińskiego. Trwać będą prace nad zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy. Planowane jest także spotkanie w sprawie budowy żłobka w naszej Gminie z programu „Maluch +”.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
    data wytworzenia: 2018-12-07
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-12-07 16:48

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00