Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • godziny pracy w Sylwestra

Godziny pracy Urzędu Gminy 31 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy Żabia Wola 31 grudnia 2018 r. będzie otwarty w godzinach 8:00 - 12:00

Dodatkowe polowania zbiorowe na dziki

Zarząd Koła Łowieckiego "LIS" w Mszczonowie informuje, że we wszystkie soboty stycznia tj. 5.01, 12.01 i 19.01 organizowane będą dodatkowe polowania zbiorowe na dziki. Polowania trwać będą od 7.30 do 15.30, rozpoczynać się będą zbiórką na Annie. Miejsce polowania to obwód łowiecki 473. Nadmieniamy, że w dniu 26.01. organizujemy polowanie, które było ujęte w kalendarzu polowań zbiorowych. 

 • Wesołych świąt

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech tegoroczne święta będą czasem radości przeżywanej w gronie najbliższych, czasem pełnym spokoju i wzajemnego zrozumienia.
W Nowym Roku życzymy Państwu wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Filipowicz
Wójt Gminy Piotr Rybka                                    

Więcej na: https://youtu.be/ZzF12q0N29U

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-12-22 00:37
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-22 00:45

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

 • Główny Specjalista ds. realizacji strategii Gminy
  Ogłoszenie o naborze
  Termin składania ofert: 04.01.2019 r. godz. 14.00
   
 • Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
  Ogłoszenie o naborze
  Termin składania ofert: 04.01.2019 r. godz. 14.00
   
 • Stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Ogłoszenie o naborze
  Termin składania ofert: 10.01.2019 r. godz. 16.00
   
 • Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury
  Ogłoszenie o naborze
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz. 15.00
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-12-21 23:47

Urząd Gminy czynny w Wigilię

Urząd Gminy Żabia Wola w dniu 24 grudnia 2018 r. czynny będzie w godzinach 8:00 - 12:00

Otwarcie lodowiska w Gminie Żabia Wola

Dziś o godz. 15:00 odbędzie się oficjalne otwarcie lodowiska gminnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.

Zostań członkiem Klubu Senior +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Słubicy Dobrej ul. Słoneczna 37

Finał akcji "Podziel się gwiazdką"

Wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przygotowali paczki świąteczne dla 60 rodzin z terenu naszej Gminy.

Badanie ruchu i systemu transportowego w gminie online!

Wypełnij ankietę dotyczącą ruchu i systemu transportowego w gminie online Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/lfcFlghAYUTn5a6n2

Praca - stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Urzędzie Gminy' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15.00

Praca - stanowisko urzędnicze informatyk

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15.00

Kolejny tydzień pracy Wójta Gminy Żabia Wola upłynął pod znakiem spotkań

W minionym tygodniu Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Filipowicz reprezentowali Żabią Wolę na licznych spotkaniach opłatkowych organizowanych na terenie Powiatu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Badanie ruchu i systemu transportowego w gminie

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do udziału w anonimowym badaniu ruchu i systemu transportowego w gminie Żabia Wola prowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Zbieranie ankiet trwa do 21 grudnia 2018 r.

Debata o bezpieczeństwie w Gminie

W Urzędzie Gminy odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy bezpieczeństwa na terenie Żabiej Woli w czasie której przeprowadzona została dyskusja na temat działań, jakie należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.

Zapraszamy na fanpage Gminy Żabia Wola

W  celu usprawnienia komunikacji z Mieszkańcami uruchomiony został oficjalny fanpage Gminy Żabia Wola. Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji będzie skuteczna i przypadnie Państwu do gustu.

Minął kolejny tydzień pracy Wójta Gminy Żabia Wola

Ostatnie dni były dla Wójta Gminy Żabia Wola Pana Piotra Rybki równie intensywne, jak pierwszy tydzień pracy.

Debata o bezpieczeństwie

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola odbędzie się debata społeczna dotycząca poprawy bezpieczeństwa na terenie Żabiej Woli. Zachęcamy do udziału.

Miły gest Koła Związku Dużych Rodzin 3+ w Żabiej Woli

Przewodnicząca Koła ZDR 3+ w Żabiej Woli w imieniu członków Koła wręczyła na ręce Wójta Gminy Żabia Wola list gratulacyjny dla przedstawicieli Mieszkańców Gminy wybranych w wyborach samorządowych.

 • Podziel się gwiazdką

Podziel się gwiazdką

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Żabia Wola do udziału w akcji „Podziel się gwiazdką” organizowanej w dniach 8- 15 grudnia br. przez Gminne Centrum Wolontariatu.

Dzień Wolontariatu w Żabiej Woli

W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, przypadającym 5 grudnia, Gminne Centrum Wolontariatu działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zorganizowało świąteczne spotkanie. Uczestniczył w nim Pan Piotr Rybka – Wójt Gminy Żabia Wola, opiekunowie szkolnych kół wolontariatu i Wolontariusze. W dowód uznania Wolontariusze otrzymali dyplomy i drobne upominki. Spotkanie było okazją do podziękowań i życzeń. W trakcie uroczystości zwrócono uwagę na ideę wolontariatu oraz jego rolę we współczesnym świecie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-12-06 11:38
 • Dzień Wolontariatu
 • Dzień Wolontariatu
 • Dzień Wolontariatu
 • Dzień Wolontariatu
 • jarmark

Sesja Rady Gminy Żabia Wola

Najbliższa Sesję Rady Gminy Żabia Wola, odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli, przy ul. Warszawskiej 27.

Transmisje z obrad Rady Gminy Żabia Wola

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji (2018-2023) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Rozwój infrastruktury drogowej

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żabia Wola znajduje się na dwudziestej pozycji wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola”. Do 30 listopada 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw transportu. Do 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Hucie Żabiowolskiej

Na podstawie zawiadomienia firmy: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45, 05/822 Milanówek, wykonawcy "Modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1521W w Hucie Żabiowolskiej" - informuję o utrudnieniach w komunikacji na przedmiotowej drodze w dniach: 15.11.2018 - 17.11.2018 z uwagi na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Żabia Wola

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 listopada 2018 r. pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Żabia Wola na kadencję 2018-2023, zwołana w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz nowo wybranego Wójta Gminy Żabia Wola, odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r.godz. 10:00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli, przy ul. Warszawskiej 27.

Zbliża się termin płatności IV raty podatku - 15 listopada 2018 r.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 listopada 2018 r. za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

 • plakat

Bezpłatny kurs języka angielskiego

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA zaprasza na  bezpłatny kurs języka angielskiego zakończony uznawanym na świecie certyfikatem.
Kurs skierowany jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia, które nie uczestniczyły dotychczas w zajęciach współfinansowanych ze środków europejskich w  tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2012-2015 i/lub w RPO WM 2014-2020.
Poziom A1, A2. Realizacja projektu od lutego 2019

Zapisy i informacje: LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI W ŻABIEJ WOLI
ul. Główna 5 pok. 3 (w budynku GOPS)
tel. 786 909 006

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Dąbrowska (LCK)
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-11-07 11:11
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-07 11:31

Dofinansowanie remontu Domu Kultury

Miło mi poinformować, że będą  wykonywane dalsze niezbędne prace remontowe w Domu Kultury w Żabiej Woli. Nasz wniosek na zadanie pn. „Remont Zabytkowego Dworku Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” o przyznanie pomocy na operacje typu „ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został zakwalifikowany do współfinansowania.

Dofinansowanie w ramach rozwoju infrastruktury drogowej

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości  Żabia Wola” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Wstępne listy rankingowe będą  ogłoszone pco 13 listopada 2018 r.

 • grafika kursy

Bezpłatne kursy angielskiego i komputerowe

Bezpłatne kursy angielskiego i komputerowe dla Mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego finansowane z funduszy unijnych, tel: 739 000 537, www.mersey.com.pl

Uwaga! Ważna informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

UWAGA!  Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, że aby dalej pobierać świadczenie wychowawcze (500+) od października 2018 r. należy złożyć NOWY WNIOSEK na okres świadczeniowy 2018/2019 najpóźniej do 31.10.2018 r.

Uciążliwości komunikacyjne związane z użytkowaniem ulicy Szkolnej w Osowcu

Informujemy, że wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Osowcu planuje w dniach 17-18.10.2018 r. prowadzić roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku posadowienia kanału sanitarnego. W związku z powyższym wystąpią uciążliwości komunikacyjne związane z użytkowaniem ulicy Szkolnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Kurs samoobrony dla Pań

Zapraszamy na kurs samoobrony dla Pań. Start: 3 listopada 2018 w godzinach 9:00-10:30. Hala Sportowa w Ojrzanowie. Kontakt 791254251

Nowa tymczasowa organizacja ruchu w rejonie Żabiej Woli i Hucie Żabiowolskiej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Biuro Budowy S8 Radziejowice – Przeszkoda, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Huta Żabiowolska, z dniem 16.10.2018 r. planowana jest zmiana tymczasowej organizacji ruchu

Zmiana siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli

Siedziba Posterunku Policji w Żabiej Woli od dnia 15 października zostaje przeniesiona do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Głównej 5 w Żabiej Woli (parter, wejście od szczytu budynku).

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 3 października 2018 r. w godzinach od 8:00 do 11:00  w miejscowości Żelechów- ulica: Łąkowa

Za uciążliwość przepraszamy.

Podsumowanie kadencji powiatu grodziskiego 2014-2018

Opracowanie zawiera poukładane tematycznie informacje, które pozwolą Państwu w przystępny sposób zapoznać się z interesującym tematem.

Praca - stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 14.00

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018r. do godz. 16.00.

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim

Powiatowa Komisja Wyborcza w Grodzisku Mazowieckim
pełni dyżury w następujących dniach:

12.09.2018 r. (środa) w godz.: 9:00 -12:00 oraz 15:30 - 17:30
13.09.2018 r. (czwartek) w godz.: 9:00 - 12:00 oraz 15:30 - 17:30
14.09.2018 r. (piątek) od godz.: 15:00 - 18:00
15.09.2018 r. (sobota) od godz.: 12:00 - 15:00
17.09.2018 r. (poniedziałek) od godz.: 16:00 - 24:00

Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli, z siedzibą w Urzędzie Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola -sala ślubów) pełni dyżury zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym uchwałą Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018r.

Zbliża się termin płatności II raty podatku od środków transportowych - 15 września 2018 r.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od środków transportowych.
Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r.
w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Bank Spółdzielczy Biała Rawska 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

Zbliża się termin płatności III raty podatku - 15 września 2018 r.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r.
za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 14.00.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 14.00.

Ogłoszenie o naborze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Szczepaniak
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-09-03 15:57

Przyjmowanie zgłoszeń wyborców niepełnosprawnych o zamiarze głosowania korespondencyjnego

Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, że do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16.15 przyjmowane są zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywane przez wyborców niepełnosprawnych, zamieszkujących stale na obszarze powiatu grodziskiego.

Nowa organizacja ruchu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 oraz intensyfikacją robót związanych z budową wiaduktu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie uprzejmie informujemy, iż na okres budowy ww. odcinka drogi przystanek dla autobusów szkolnych zostaje przeniesiony na parking przy gimnazjum (wjazd od ul. Mazowieckiej).

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej - ul. Mszczonowskiej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazana od Wykonawcy od dnia 31.08.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z „Modernizacją drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice  w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe” - ul. Mszczonowska w miejscowości Kaleń.

Praca: nauczyciel do świetlicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie zatrudni wykwalifikowanego nauczyciela do świetlicy w wymiarze całego etatu. Więcej informacji: Ojrzanów, ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola, tel: 46 8578225

 

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 parter wejście B pokój 42 w godzinach urzędowania 8:15 – 16:15  od poniedziałku  do piątku.

 • Ulica Działkowa w Ojrzanowie Towarzystwo

Kolejne drogi w przebudowie

Gmina Żabia Wola rozpoczęła budowę ul. Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie, zawarła umowę na przebudowę ulicy Sójki w miejscowości Zaręby na odcinku około 450 m –I Etap, a także zakupiła destrukt uzyskany w trakcie remontu trasy katowickiej, na remont odcinków dróg we wsi Ojrzanów-Towarzystwo, Słubica B, Żabia Wola, Zalesie oraz Lisówek. Podjęte zostały również działania mające na celu poprawę nawierzchni ul. Żużlowej w Żelechowie.

Uwaga - burze z gradem

Od godz. 13:30 dnia 24.08.2018 do godz. 03:00 dnia 25.08.2018. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 14.00.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Pieńkach Słubickich, Skułach i Bartoszówce

Na podstawie Zarządzenia Starosty nr 40/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. dla obrębów ewidencyjnych: Bartoszówka, Pieńki Słubickie oraz Skuły prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków . Postępowanie prowadzi Wydział Geodezji i Kartografii. Wykonawcą prac geodezyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GIEŁDA" s.c. z siedzibą w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 21/2, tel. 22 759 92 08, e-mail: geogielda@poczta,onet.pl

 • konkurs fotograficzny - plakat

Konkurs fotograficzny KOWR

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowa lista obiektów znajduje się w regulaminie konkursu.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich województw wyłonią półfinalistów w każdej z kategorii. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.

Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia 2018 r.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-08-17 13:46
 • Święto Chleba - plakat

Święto Chleba 2 września 2018 r.

Wójt Gminy Żabia Wola oraz Dom Kultury w Żabiej Woli zapraszają w dniu 2 IX 2018 r. na Święto Chleba. W programie, m.in.: prezentacja wieńców dożynkowych i rozstrzygnięcie konkursu, występy lokalnych zespołów, Chóru Wydartych Domom Kur oraz Maciej Mieczkowski & Leszcze, a także liczne atrakcje towarzyszące: stoiska sołeckie, stoiska z rękodziełem, warsztaty artystyczne DK, kucyki, ogródek piwny, pokazy sprawnościowe i Tyrolka OSP Żelechów i inne. Zapraszamy!

KARAWANA - wędrujący festiwal sztuki i animacji

Zapraszamy 19 sierpnia br. od godziny 16.00 do udziału w wyjątkowych animacjach edukacyjno-teatralnych, w ramach projektu "KARAWANA - wędrujący festiwal sztuki i animacji" realizowanego przez Dom Kultury w Żabiej Woli we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury i Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej,powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018r. do godz. 14:00.

 • czyste powietrze

Data wyborów samorządowych już znana

Prezes Rady Ministrów ogłosił datę wyborów samorządowych w 2018 r. I tura odbędzie się 21 października, a druga dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Przerwy w dostawie wody

- 16 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00  w miejscowości: Przeszkoda 
- 16 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00  w miejscowości: Zalesie - ulica Pod Sosnami 

Uwaga - burze z gradem

W dniu 10.08.2018 r. w godzinach 12:00 - 24:00 na terenie powiatu grodziskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Informacja o zawarciu porozumienia "W stronę aktywnej starości"

Zapraszamy wszystkich Seniorów z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie "w stronę aktywnej starości" 

Uwaga - upały

Na terenie powiatu grodziskiego od godziny 12:00 w dniu 08.08.2018 r. do godziny 20:00 w dniu 10.08.2018 r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 29°C do 31°C, w pozostałe dni od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2018 r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie o naborze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Szczepaniak
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-08-06 22:51

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 06 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości: Żabia Wola  - ulice: Cicha, Wiejska, Warszawska, Wiśniowa, Przejazdowa,

Za uciążliwość przepraszamy.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 15.00

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 02 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00  w miejscowościach: Pieńki Zarębskie  - ulica: Fiołkowa, Ciepłe  - ulica: Mszczonowska, Kaleń - ulica: Mszczonowska,

Za uciążliwość przepraszamy.

Praca - stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 15.00

Uwaga - upały, burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że
- od godz. 14:00 dnia 28.07.2018 do godz. 20:00 dnia 02.08.2018 prognozuje się upały.
Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
- burze z gradem od godz. 14:00 dnia 01.08.2018 do godz. 21:00 dnia 01.08.2018
- od godz. 13:46 dnia 02.08.2018 do godz. 20:00 dnia 04.08.2018 prognozuje się upały.
Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.

Uwaga - upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że od godziny 13.00 w dniu 28.07.2018r. do godziny 20.00 w dniu 29.07.2018 r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.

Wspólne śpiewanie pieśni powstańczych w Domu Kultury

Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli zaprasza w dniu 1 sierpnia br. na godz. 17:00 do wspólnego śpiewania i wysłuchania pieśni powstańczych

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Żelechów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Żelechów ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu. Stwierdzone w wodzie stężenie manganu nie zagraża zdrowiu ludzi.

UWAGA - burze z opadami deszczu oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad. (od godz. 11:00 dnia 25.07.2018 do godz. 20:30 dnia 25.07.2018)

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz. 15.00

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz. 15.00.

Zdrowa woda w kranach!

W ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żelechów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Grodzisku Mazowieckim w decyzji z dnia 09.07.2018 r. potwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Oszczędzajmy wodę

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważne gospodarowanie wodą i w miarę możliwości nie wykorzystywanie jej do celów inne niż bytowe. Tegoroczna fala upałów i brak opadów deszczu doprowadzają do sytuacji, w której  gminna sieć pracuje intensywnie. Największy rozbiór wody występuje  w godzinach wieczornych, tj. między 18.00 a 21.00.

Uwaga - prace drogowe

W dniu 5.07.2018 r. na ul. Rolniczej w Żabiej Woli prowadzone będą prace drogowe związane z układaniem nawierzchni asfaltowej.
W związku z powyższym w godzinach 8:00 - 18:00 nie będzie możliwości przejazdu ul. Rolniczą.
Przepraszamy za utrudnienia.

 • Festyn Żabiowolski 2018

Festyn Żabiowolski 8 lipca 2018

Wójt Gminy Żabia Wola, oraz Dom Kultury w Żabiej Woli zapraszają na Festyn Żabiowolski 2018
miejsce: Żabia Wola, ul. Warszawska 27, 8 lipca 2018 r. godz. 16:00–20:30

Woda z wodociągu Żelechów

Uprzejmie informujemy, że woda z wodociągu gminnego w miejscowości Żelechów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 11 lipca 2018 w NZOZ „MEDYCYNA RODZINNA” ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli w godz. od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Praca - nauczyciele poszukiwani

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Skułach zatrudni w nowym roku szkolnym 2018/2019 nauczycieli.

Zagłosuj na paczkomat InPost w Żabiej Woli

Zachęcamy by zagłosować na lokalizację paczkomatu przy budynku Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3. Lokalizacje paczkomatu można wskazać na stronie: https://bliskociebie.inpost.pl. Więcej głosów na lokalizację to większa szansa na postawienie Paczkomatu w Żabiej Woli!

„Słoneczny” pociąg Kolei Mazowieckich

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

Przerwy w dostawie wody

- 29 czerwca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w miejscowościach Zalesie i Wycinki Osowskie - ulica: Brzozowa.

Woda z wodociagu publicznego w Żelechowie

Woda z wodociągu publicznego w Żelechowie możliwa jest do spożycia wyłącznie po jej przegotowaniu. Podjęte zostały działania w celu zapewnienia właściwej jakości wody z tego wodociągu, o ich skuteczności poinformujemy Państwa w kolejnym  komunikacie.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 15.00.

UWAGA - burze z gradem, silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. (od godz. 18:00 dnia 21.06.2018 do godz. 24:00 dnia 21.06.2018)

Praca - dyrektor szkoły podstawowej

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie" w terminie do 26 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola (budynek gimnazjum w Józefinie) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 15.00

UWAGA - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad (od godz. 13:00 dnia 18.06.2018 do godz. 21:00 dnia 18.06.2018)

 • Plakat-konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 18 czerwca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  w miejscowości Żabia Wola - ulica: Słoneczna.
- 19 czerwca 2018 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Musuły - ulice: Folwarczna i Pogodna.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przedstawia nowe terminy składania wniosków o świadczenia. 

 • logo

Świadczenie "Dobry Start"

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia w jednorazowej kwocie 300 zł na dziecko.  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia również w jednorazowej kwocie 300 zł na dziecko. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15.00.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15.00

Braki w dostawie wody

Ze względu na duże rozbiory wody zwracamy się z prośbą o ograniczenie zużycia wody na podlewanie ogródków, mycia samochodów, napełnianie basenów i inne poza potrzebami socjalno-bytowymi. Wykorzystanie wody z wodociągów do innych celów powoduje nadmierne zużycie wody i niedobór.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 04 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Piotrkowice - ulica: Daleka.
- 06 czerwca 2018 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Nowa Bukówka - ulice: Skulska, Rumiankowa, Warszawska i Dzikiej Róży.

Woda z wodociągu we wsi Lasek, Petrykozy i Redlanka

Uprzejmie informujemy, że woda z wodociągu gminnego w miejscowościach Lasek, Petrykozy i Redlanka odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • płatność kartą - grafika

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

Z przyjemnością informujemy, że w kasie Urzędu Gminy można już płacić kartą płatniczą. Gmina Żabia Wola przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

Spożycie wody w miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka

Szanowni Mieszkańcy,
W nawiązani do komunikatu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie podanego Mieszkańcom wsi Lasek, Petrykozy, Redlanka, uprzejmie informuje, że woda do spożycia oraz do celów higienicznych (mycie zębów ,rany) może być używana po przegotowaniu.
Konserwator sieci uruchomił chlorowanie i płukanie sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Zostały wykonane badania kontrolne. O wyniku badań wody będziemy Państwa informować.
Komunikat  dotyczy miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka, ważny do odwołania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Reszka (Referat POGK)
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-25 14:36

Gminny Dzień Dziecka 2018

Wójt Gminy Żabia Wola, Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zapraszają w dniu 2 czerwca w godz. 10:00-13:30 na Gminny Dzień Dziecka 2018. Na uczestników czekają liczne atrakcje m.in. zabawy i animacje, spektakl teatru Dur-Moll pt.: "W Krainie Grzeczności", interaktywne pufy, zabawy sprawnościowe i wiele innych.

Kolejna odsłona T-artu z Milanówka

Z okazji Dnia Matki już w najbliższą sobotę 26 maja o godz. 17.00 Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na spektakl pt: „Moralność Pani D. w wykonaniu zespołu teatralnego z Milanówka. Wstęp wolny

Praca: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „ Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie" w terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola (budynek gimnazjum w Józefinie) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 25 maja 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Żabia Wola - ulice: Polna, Sportowa, Piekarska, Główna, Rajdowa
- 25 maja 2018 r.
w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Huta Żabiowolska - ulica: Wschodnia
- 28 maja 2018 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Piotrkowice - ulice: Tarczyńska i Daleka

Za uciążliwość przepraszamy.

 • książka - Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na wesoło

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli świętuje urodziny!

Reprezentanci żabiowolskich szkół podstawowych zostali zaproszeni na rozpoczynające obchody sześćdziesiątej rocznicy powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - twórcą książki pt. "Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na wesoło". Jubileuszowe spotkania uświetniała p. Halina Krajewska, wieloletni kierownik  placówki.

Zostań rodziną zastępczą

KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daleka 11, budynek Szpitala Zachodniego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: (22) 724-15-70, 724-07-09, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl, www: http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. dróg w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 14.00.

Zbliża się termin płatności II raty podatku - 15 maja 2018 r.

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 maja 2018 r.
za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem
na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 od 15 kwietnia 2018 r.  zostanie przeniesiony do sąsiedniego budynku przy ul. Wiejskiej 2f w Żabiej Woli (obok Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola).

Uwaga! zmiana organizacji ruchu

W związku z prowadzoną rozbudową od 5 kwietnia 2018 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  w ciągu drogi krajowej nr 8 polegająca na: przełożeniu ruchu na odcinku 424+700 - 430+000 na przebudowaną jezdnię lewą S8 oraz zamknięciu przejazdu przez wiadukt w Hucie Żabiowolskiej (ruch będzie odbywał się przez skrzyżowanie jednopoziomowe).
Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu wynosi 18 miesięcy.

Gmina ubiega się o kolejne dofinansowanie

Gmina Żabia Wola ubiega się o 50% dofinansowanie na budowę 3 ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystki.

Aktywizacja Sołectw

Wnioski zgłoszone przez Gminę Żabia Wola w ramach projektu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnie przeszły weryfikację i zakwalifikowały się do 50 % dofinansowania.

Modernizacja systemu e-Podatki

Uprzejmie informujemy, że prowadzone są prace modernizacyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników systemu e-Podatki. Z uwagi na powyższe mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Finansowy
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-05-14 11:23

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz. 14.00.

UWAGA MROZY

W związku z nadchodzącą kolejną falą mrozów przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. 

Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Prosimy również o zwracanie uwagi na osoby, które przebywają na zewnątrz, a których ubiór jest nieodpowiedni do warunków atmosferycznych oraz w szczególności na osoby w starszym wieku.

Nr telefonu pod który można zgłaszać informacje o zagrożeniach to

nr GOPS (46) 857 82 88 i 112 -alarmowy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-22 21:35

Zmiana czasowej organizacji ruchu w miejscowości Grzymek

W związku z prowadzoną rozbudową drogi krajowej nr 8 od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 271 w Wolicy Wykonawca rozbudowy drogi - Przedsiębiorstwo STRABAG wprowadza z dniem 21. 02. 2018 r. zmianę czasowej organizacji ruchu w miejscowości Grzymek.

 • zaproszenie

Jak zacząć przygodę z pszczołami?

Pasjonaci pszczelarstwa, a także osoby, które chcą założyć pasiekę ale nie wiedzą od czego zacząć, mogą dołączyć do Klubu Przyjaciół Pszczół w Gminie Żabia Wola i skorzystać z porad osób bardziej doświadczonych w temacie wyboru, typu ula, sprzętu pszczelarskiego czy też pierwszej linii pszczół.

 • BIP GOPS

GOPS uruchomił stronę BIP

Miło nam poinformować, że od dnia 18.01.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli uruchomił Biuletyn Informacji Publicznej dostępny pod adresem www.gops.zabiawola.pl.
Na stronie będą dostępne wszystkie aktualne sprawy, którymi zajmuje się GOPS.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do częstego odwiedzania naszej strony. 

Wypełniając PIT za 2017 r. pomyśl o naszej Gminie

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy (37,89%), w której został rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam pozostaje ich podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy, nie trafiają do budżetu Gminy Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00