Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Nowy Program Ochrony Powietrza

NOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą 115/20 z dnia 08 września 2020 r. przyjął nowy program ochrony powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków w tzw. dni smogowe. (Program Ochrony Powietrza: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html)
Celem programu jest m.in. osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji szkodliwych w powietrzu. Cel może zostać osiągnięty  przez ograniczenie pyłu PM10 o 44 %, PM2,5 - o 57%, benzo(a)pirenu - o 69 %, a ditlenku azotu - o 27 %.

Z aktualnymi wartościami pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 na obszarze całej Polski można zapoznać się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Najbliższe stacje pomiarowe GIOS aktualizujące na bieżąco szczegółowe informacje dotyczące poziomu zanieczyszczeń znajdują się w:
- Piastowie przy ul. Pułaskiego
- Żyrardowie przy ulicy Roosevelta.

Ze szczegółowymi informacjami ze stacji pomiarowych można zapoznać się na stronach:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/562 - Żyrardów

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/488 - Piastów

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą m.in. za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), a gdy wystąpi przekroczenie poziomu alarmowego, za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB).

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach.

Z systemu RSO korzystać można przy użyciu mobilnej aplikacji na smartfony i tablety. Darmową aplikację dostarczającą powiadomienia RSO pobrać można ze:

Sklepu Google dla systemu Android
Sklepu iStore dla systemu Apple IOS

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-10-16 13:37
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 15:01

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00