Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żabia Wola w 2022 roku”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Żabia Wola zawiadamia, że w terminie od dnia 24 lutego 2022r. do dnia 4 marca 2022r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żabia Wola w 2022 roku”.

Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia programu dostępny jest na stronie Gminy www.zabiawola.pl.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu można zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej, który należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: n.stepien@zabiawola.pl  (z dopiskiem w temacie: "Program zwierzęta- konsultacje”) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola w terminie do 4 marca 2022 roku do godz. 14:00.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Natalia Stępień  - inspektor
w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy, tel. (46) 858 27 29.

autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Pzestrzennej
data wytworzenia: 2022-02-23
opublikował: Ewelina Radkiewicz
data publikacji: 2022-02-23 17:46

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00