Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Opieka nad zwierzętami

W Gminie Żabia Wola problematyką dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych, opieką na bezdomnymi zwierzętami oraz martwymi zwierzętami zajmuję się Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Sposób postępowania ze zwierzętami w zależności od zaistniałych okoliczności reguluje corocznie opracowywany i uchwalany przez Rade Gminy Żabia Wola Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola. (dostępny tutaj)
Wszelkie sprawy związane z ww. problematyką mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w czasie godzin pracy pod nr tel
46 858 27 00 wew. 44 lub email urzad@zabiawola.pl
W czasie weekendu i po godzinach pracy w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia pod nr 604 681 352 lub na alarmowy numer Policji.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00