Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Opieka nad zwierzętami

W Gminie Żabia Wola problematyką dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych, opieką na bezdomnymi zwierzętami oraz martwymi zwierzętami zajmuję się Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Sposób postępowania ze zwierzętami w zależności od zaistniałych okoliczności reguluje corocznie opracowywany i uchwalany przez Rade Gminy Żabia Wola Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola. (dostępny tutaj)
Wszelkie sprawy związane z ww. problematyką mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w czasie godzin pracy pod nr tel
46 858 27 00 wew. 44 lub email urzad@zabiawola.pl
W czasie weekendu i po godzinach pracy w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia pod nr 604 681 352 lub na alarmowy numer Policji.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00