Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Dyskusja publiczna odwołana

Dyskusja publiczna odwołana

W związku z zawieszeniem przez Urząd Gminy obsługi bezpośredniej odwołujemy zaplanowaną na dzień 23.03.2020 roku dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu obejmującego miejscowość Oddział.

  • miejscowe plany

W najbliższym czasie zostaną przekazane Radzie Gminy Żabia Wola do uchwalenia projekty Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące miejscowości Ciepłe i Redlanka. Bardzo dziękujemy za złożone na etapie konsultacji społecznych liczne uwagi, które umożliwiły wprowadzenie zmian zgodnych z realnymi potrzebami Mieszkańców. Z uwagi na zapisy dokumentu nadrzędnego  jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, część z nich nie mogła niestety zostać rozpatrzona pozytywnie.

  • Wypisy i  Wyrysy, zaświadczenia

od dnia 2 września 2019 r.
Wypisy i  Wyrysy z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz zaświadczenia z tych dokumentów wydawane będą
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00