Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • rachunki bankowe

INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

Wójt Gminy Żabia Wola uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2018 r. każdemu podatnikowi nadane zostały dwa indywidualne numery rachunków bankowych, tj. na:
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
podatki lokalne.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymacie Państwo w zawiadomieniu doręczonym drogą pocztową.

W przypadku braku zawiadomienia prosimy o pilny kontakt z Referatem Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu /46/ 857-82-24 w. 26.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
Wpłat należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymacie Państwo w Decyzji podatkowej na rok 2018.

W przypadku braku decyzji prosimy o pilny kontakt z Referatem Finansowym pod numerem telefonu /46/ 857-82-24 w. 18.

WAŻNE: System informatyczny identyfikuje i księguje płatności rozpoznając podatnika wyłącznie po numerze rachunku bankowego (a nie po danych osobowych).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Grzywna (Kierownik Referatu Finansowego)
    data wytworzenia: 2018-02-02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-02-07 13:13

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00