Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA Nr 111/XLIV/2021 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola

Wykaz firm odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabia Wola

Wykaz miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Żabia Wola

Poziomy recyklingu osiągniętych przez Gminę Żabia Wola

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że od dnia 4 listopada 2021 r. mieszkańcy Gminy Żabia Wola mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Nadarzynie na ul. Turystycznej 38, 05-830 Nadarzyn. PSZOK będzie dostępny:
- w każdy poniedziałek od godziny 18:00 do godziny 20:00 oraz - w każdy  czwartek od godziny 8:00 do godziny 13:00.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00