Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA Nr 40/XXVII/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola

Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabia Wola w 2021 r.

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na posesji

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przestrzeganie  Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy  Żabia Wola przyjętego uchwałą Rady Gminy Żabia Nr 25/V/2007 z dnia 29 marca 2007r, który zawiera szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości a w szczególności do selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów u źródła jak i odbioru nieczystości ciekłych.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00