Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomości zamieszkałe na stałe

Nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli.

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – podmioty gospodarcze

Szanowni Państwo, od 1 maja 2020 r. zostanie zniesiony obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzona działalność Uchwałą Nr 14/XX/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 9 marca 2020 r. przez Urząd Gminy Żabia Wola.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli.
Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  • obraz obowiazek segregacji

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
  • Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

  • Ważne zmiany

Ważne zmiany w gospodarce odpadami

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 zostały wprowadzone wyjątkowe zasady powiadomienia o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz konieczności złożenia nowych deklaracji w przypadku chęci skorzystania z ulgi za posiadanie kompostownika.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00