Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • nieodplatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Adres: Żabia Wola, ul. Główna 5
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),
 • mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
 • poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
 • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
 • mediację.

Jak uzyskać pomoc?

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić termin wizyty pod nr telefonu +48 (22) 723 01 68.

Porady udzielane są w:

 • Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
  • Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
  • Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
  • Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);
 • Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:
  • Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-grodziski.pl

 • data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-24 09:47
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-08 13:42
 • Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 • pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
 • pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Grodziskim. Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 22 723 01 68.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00