Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Nowe obostrzenia na terenie województwa mazowieckiego

2021.03.15
Nowe obostrzenia na terenie województwa mazowieckiego

Od 15 marca br. w naszym województwie obowiązują obostrzone zasady bezpieczeństwa. Swoją działalność muszą zawiesić m.in. kina, baseny, hotele, galerie handlowe i siłownie, zaś lekcje w klasach I-III będą odbywały się w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. 

Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

2021.03.12
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

W związku z zapisami Uchwały nr 115/20 Semiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020r. w spawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu  zostaną rozpoczęte kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

2021.03.12
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

12 kwietnia 2021 r. odbędą się dyskusje publiczne online nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do publicznego wglądu projektach planów miejscowych obejmujących miejscowość Oddział (obszar XIV), działki położone w m. Zalesie o nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 178  oraz działki położone w m. Zalesie o nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132.

Nowa forma działania GOPS w Żabiej Woli

2021.03.11
Nowa forma działania GOPS w Żabiej Woli

GOPS w Żabiej Woli uruchamia dyżury pracowników socjalnych poza godzinami pracy Ośrodka. Pracownicy socjalni będą do Państwa dyspozycji w środy w godzinach 16.00-18.00

Transmisja Sesji Rady Gminy Żabia Wola

2021.03.10
Transmisja Sesji Rady Gminy Żabia Wola

Informujemy, że obrady Rady Gminy Żabia Wola zostaną wznowione w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 18:00. Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00