Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • ul. Graniczna w Ojrzanowie

Roboty utrzymaniowe na ul. Granicznej w miejscowości Ojrzanów

Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka, jako gospodarz dba o bezpieczeństwo oraz komfort życia wszystkich Mieszkańców Gminy, obejmując szczególną troską tych najbardziej potrzebujących.

 • ul. Akacjowa, Musuły

Roboty utrzymaniowe ul. Akacjowej w Osowcu

Uprzejmie informujemy, że roboty bieżącego utrzymania dróg gruntowych przeprowadzone na ul. Akacjowej w Osowcu nie zostały jak dotąd odebrane.

 • ul. Akacjowa, Musuły

Roboty utrzymaniowe w miejscowości Musuły

W związku z realizacją umowy nr RI.272.5.1.2020.1 z dnia 02.04.2020 r. na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola, zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Rodzinnej, ul. Pod Dębami, ul. Granicznej, ul. Rusałki oraz Alei Dębowej w miejscowości Musuły.

 • Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów

Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów

W związku z realizacją umowy nr RI.272.5.1.2020.1 z dnia 02.04.2020 r. na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola, zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Żużlowej w Żelechowie.

 • ul. Polnych Kwiatów

Urządzenie drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Zakończyły się roboty związany z urządzeniem drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Urządzony został odcinek drogi o łącznej długości ~1 105 m.

 • ul. Sosonowa

Roboty utrzymaniowe w miejscowości Żelechów

Zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Majowej, ul. Sosnowej, ul. Żużlowej, ul. Aniówka, ul. Prostej ul. Karolkowej, ul. Brzozowej, ul. Łąkowej oraz na ul. Polnej w miejscowości Żelechów.

 • ul. Wiśniowa w Żabiej Woli

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych w Żabiej Woli

W związku z realizacją umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola w dniu 21.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe związane z naprawą cząstkową bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Wiśniowej w Żabiej Woli.

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Wycinkach Osowskich

W związku z zawarciem umowy  na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola w dniu 18.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe w miejscowości Wycinki Osowskie. 

 • Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

W dniu 15.05.2020 r. rozpoczął się drugi etap robót związanych z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Pierwszy etap urządzania drogi miał miejsce we wrześniu 2019 r.

 • Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Wykonawca przystąpił do robót na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola, gdzie prowadzone są naprawy cząstkowe bitumicznej nawierzchni jezdni.

 • ul. Graniczna, Słubica A

Roboty utrzymaniowe dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola

W związku z zawarciem umów na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola rozpoczęły się roboty utrzymaniowe związane z realizacją pierwszych harmonogramów przekazanych Wykonawcom.

 • Naprawy gwarancyjne

Przegląd gwarancyjny odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

Została zwołana komisja przeglądu gwarancyjnego, złożona z pracowników Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Żabia Wola oraz przedstawicieli Wykonawcy, przy udziale Sołtysów.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00