Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Rejony bieżącego utrzymania dróg

Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Żabia Wola

Rozpoczęliśmy realizację umów obejmujących bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola. Zrealizowano już pierwsze zakresy robót, m.in. na ulicach:

 • Graniczna w Siestrzeni,
 • Koniecpolska w Siestrzeni i Żabiej Woli,
 • Mazowieckie Pola w Żelechowie i Jastrzębniku,
 • Majowa, Widokowa, Pszeniczna, Skrajna i Jastrzębska w Żelechowie,
 • Śródpolna, Ku Rzece, Objazdowa, Jaskółcza, Sosnowa, Na Skraju we Władysławowie.

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Żabia Wola przewiduje również realizację zadań Funduszu Sołeckiego, które są wydzielone z budżetu Gminy, a Mieszkańcy danych miejscowości decydują o ich przeznaczeniu.

Realizacja zadnia przyczyni się do przywrócenia optymalnych parametrów przejezdności po okresie zimowym i roztopowym a także do ich utrzymania w dalszych miesiącach w ciągu roku. Stan dróg gruntowych jest na bieżąco monitorowany. W toku czynności oględzin stanu dróg prowadzonych przed przedstawicieli Referatu Inwestycji, przy udziale przedstawicieli firm realizujących prace drogowe, określana jest specyfika i zakres prac koniecznych do zrealizowania na każdej z dróg z osobna.

Zadanie realizowane jest jednocześnie w trzech rejonach Gminy, zgodnie z podziałem zaprezentowanym na załączonej mapie.

Prace realizowane są przez podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym zrealizowanym zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) tej Ustawy.

W rejonie 1 prace realizuje Firma RAFBUD Rafał Jóźwiak, Aleksandrówka 28, 05-622 Belsk Duży. W rejonie 2 prace realizuje Firma DARBUD DARIUSZ GAJEWSKI, ul. Chełmońskiego 27, 96-321 Żelechów. W rejonie 3 prace realizuje Firma KAM-SOFT Kamil Jóźwiak, ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży.

Sumaryczna wartość kontraktów bieżącego utrzymania dróg gruntowych we wszystkich trzech rejonach wynosi 1 242 472,82 PLN Brutto.

Swoim zakresem, zamówienie obejmuje profilowanie nawierzchni dróg, mające na celu zniwelowanie zadoleń i uformowanie optymalnej geometrii nawierzchni drogi, w tym spadków pozwalających na efektywne odprowadzenie wody, naprawy cząstkowe tłuczniem betonowym, na okoliczność realizacji prac w miejscach, gdzie konieczne jest uformowanie dolnych warstw podbudowy lub uzupełnienie głębokich i uporczywych zadoleń, naprawy cząstkowe kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm oraz frakcji 4-31,5 mm do bieżących uzupełnień nawierzchni w miejscach, gdzie profilowanie nawierzchni nie było wystarczające do osiągnięcia optymalnych rezultatów, a także naprawy cząstkowe żwirem i naprawy cząstkowe destruktem asfaltowym do dokonywania uzupełnień cząstkowych nawierzchni w miejscach, gdzie wymaga tego specyfika istniejącej nawierzchni dróg.

Ramy czasowe realizacji zadania określono na okres począwszy od wiosny aż do późnej jesieni, jednak z uwagi na aktualnie obserwowaną pilność potrzeb w zakresie napraw dróg gruntowych, najszerzej zakrojone prace drogowe zostaną zrealizowane do końca czerwca bieżącego roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2023-04-21
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2023-04-21 17:15
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-15 12:05
 • bieżące utrzymanie dróg
 • bieżące utrzymanie dróg
 • bieżące utrzymanie dróg
 • bieżące utrzymanie dróg
 • bieżące utrzymanie dróg

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00