Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Bezpieczny Pieszy

BEZPIECZNY PIESZY

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona pieszych na przejściach oraz edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego jest jednym z priorytetów Gminy Żabia Wola.

  • Bezpieczny Pieszy

„Bezpieczny pieszy w Gminie Żabia Wola” - podpisanie umowy

Gmina Żabia Wola podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Żabia Wola” w ramach działania 3.1.:Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN – T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN – T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

  • Bezpieczny Pieszy

Inwestycje w trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W odpowiedzi na to ogłoszenie Gmina Żabia Wola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Żabia Wola”, który został oceniony pozytywnie przez komisję Oceny Projektów.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00