Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Prace na ul. Dworskiej w Osowcu: informacje o objazdach i dojazdach do sąsiednich ulic.

Prace na ul. Dworskiej w Osowcu: informacje o objazdach i dojazdach do sąsiednich ulic

W związku z planowanymi pracami drogowymi dotyczącymi odtworzenia nawierzchni bitumicznej ulicy Dworskiej w miejscowości Osowiec, zaplanowany został objazd w celu zapewnienia dojazdu do następujących ulic: Magnacka, Modrzewiowa, Polna, Sarmacka: poprzez ul. Falistą (począwszy od połączenia z powiatową drogą publiczną ul. Mazowiecką) oraz Kresową (od połączenia z ul. Falistą).

W przypadku ulicy Pańskiej, z uwagi na brak możliwości zorganizowania objazdu, w dniu 02.10.2023 r. w czasie około 5 godzin począwszy od godziny 09:00 nie będzie możliwości dojazdu. W przypadkach wyższej konieczności, takich jak dojazd służb medycznych itp., wykonawca udostępni przejazd.
 
W przypadku ulicy Spokojnej, z uwagi na brak możliwości zorganizowania objazdu, w dniu 02.10.2023 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych (od godz. 15:00 do 20:00) dojazd będzie utrudniony a w czasie tuż po ułożeniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej nie będzie możliwości dojazdu. W przypadkach wyższej konieczności, takich jak dojazd służb medycznych itp., wykonawca udostępni przejazd.
 
Jednocześnie informujemy, że zjazd na ul. Magnacką od strony ul. Kresowej zostanie oczyszczony z zakrzaczeń celem umożliwienia komunikacji. Mieszkańcy będą mieli możliwość zapewnienia alternatywnego dojazdu do ul. Magnackiej poprzez otwarcie bramy.
 
W ciągu ulic Falistej oraz Kresowej, a więc dróg, przez które wyznaczony został objazd, dokonane zostaną uzupełnienia cząstkowe za pomocą kruszywa w niezbędnym zakresie w tych miejscach, gdzie stan nawierzchni utrudnia przejazd.
 
Objazd został zobrazowany na załączonej mapie. W terenie zostanie ustawione stosowne tymczasowe oznakowanie drogowe.
 
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wyrozumiałość. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Kosińska
  • opublikował: Joanna Wysokińska
    data publikacji: 2023-09-27 17:39

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00