Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualność SUiKZP i MPZP

Poniższy dokument ocenia aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Żabia Wola.
W związku przepisem artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Żabia Wola dokonuje oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przynajmniej raz w kadencji. Niniejsza analiza obejmuje okres od 2014 do 2017 roku.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00