Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • internet dla całej gminy

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Dzięki budowie światłowodu Mieszkańcy Gminy Żabia Wola uzyskają dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu. Inwestycja ta obejmie prawie 900 gospodarstw domowych.

 • Umowa - internet szerokopasmowy

Internet Szerokopasmowy w Gminie Żabia Wola - podpisanie umowy

Gmina Żabia Wola rozstrzygnęła konkurs na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wybuduje na terenie Gminy infrastrukturę teletechniczną umożliwiającą świadczenia w sposób niezawodny usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 • Konkurs - internet szerokopasmowy

Konkurs na budowę sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola

Gmina Żabia Wola ogłasza konkurs na budowę sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola ze środków Funduszu Szerokopasmowego 2022, do którego mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

 • Fundusz szerokopasmowy

Budowa sieci Internetu Szerokopasmowego w Gminie Żabia Wola

Zakończone zostały konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci teletechnicznych w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola. Pozyskane dane poddane zostały analizie, w wyniku której określono docelowe obszary, gdzie obecnie dostępność usług do sieci internetowej jest najsłabsza pod względem parametrów istniejącej infrastruktury i/lub gdzie nie świadczone są żadne usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej. Obszary te stanowiły będą potencjalny obszar inwestycji przeprowadzonej w ramach Projektu.

 • Założenia dotyczące konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego Internetu

Założenia dotyczące konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego Internetu

Założenia dotyczące konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego Internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego 2022 na terenie Gminy Żabia Wola.
Gmina jako beneficjent dotacji celowej jest zobowiązana do wyboru przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wybuduje sieć i będzie pełnił funkcję operatora sieci – gmina w tym zakresie udzieli wybranemu operatorowi pomocy publicznej.

 • Fundusz Szerokopasmowy
 • Fundusz Szerokopasmowy - KPRM

Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - realizacja projektu

Informujemy o postępach w zakresie realizacji Projektu pn.: „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola”. Zakończyły się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci teletechnicznych w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola.

 • Konsultacje społeczne obszarów białych - dotyczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Konsultacje społeczne obszarów białych - dotyczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych - UWAGA zmiana ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA w kontekście dostępności usług sieciowych o przepustowości 100 Mb/s lub więcej.
W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 • 5 mln - Fundusz Szerokopasmowy
 • Fundusz Szerokopasmowy - KPRM

5 mln zł dotacji na szerokopasmowy Internet dla Gminy Żabia Wola

Gmina Żabia Wola jest jednym z 9. samorządów w Polsce, które otrzymały dotację w pilotażowym naborze wniosków ze środków Funduszu Szerokopasmowego 2022, ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00