Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Przebudowa ul. Zimorodka w miejscowości Zaręby

W dniu 01.09.2023 r. nastąpiło zawarcie umowy obejmującej realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zimorodka w miejscowości Zaręby, Gmina Żabia Wola, powiat grodziski”.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym na drodze postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji będzie Firma Budromex Radom spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom.

Łączna wartość inwestycji to 163 645,35 PLN Brutto.

Przebudowa obejmuje odcinek ulicy Zimorodka o długości około 450 metrów bieżących począwszy od połączenia z gminną drogą wewnętrzną ulicą Suchodolską do połączenia z gminną drogą wewnętrzną ulicą   Zięby  w  Zarębach.   Rezultatem  przebudowy  będzie  wzmocnienie  istniejącej  podbudowy   drogi przy pomocy mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie oraz zwieńczenie   warstwą   wierzchnią  z powierzchniowego   utrwalenia   o   grubości   4   cm.   Jezdnia   drogi została   zaprojektowana   o   szerokości   3,0   m   jako  jednopasowa,   dwukierunkowa.   W   związku   z prostoliniowym  ukształtowaniem  geometrycznym  i bardzo  dobrą  widoczność a  także  zastosowanie poboczy   gruntowych,   nie   ma   potrzeby   stosowania   mijanek.   Jezdnię   zaprojektowano   ze   spadkiem poprzecznym   wynoszącym   2,0%   oraz   podłużnymi   0,3%   -   0,4%.   Spadki   nawierzchni   zostały ukształtowane w kierunku istniejących poboczy.

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Kosińska
  • opublikował: Joanna Wysokińska
    data publikacji: 2023-09-01 21:31
  • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
    ostatnia modyfikacja: 2023-09-01 22:11
  • mapka z oznaczeniem inwestycji
  • logo 25 lat Mazowsza

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00