Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • stypendia

Stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Żabia Wola

97 uczniów klas 4-8 gminnych szkół podstawowych otrzymało stypendia. Stypendia w formie jednorazowego przelewu na wskazany przez rodziców/opiekunów rachunek bankowy, zostały przekazane dla 93 uczniów – 50 za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach, 47 za osiągnięcia sportowe (4 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe). Wartość pojedynczego stypendium wyniosła 231 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków to 22 407 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 49/XXVI/2020  Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 lipca 2020 r. do otrzymania stypendium zakwalifikowali się uczniowie, którzy mogą pochwalić się średnią co najmniej 5,5 lub osiągnięciami w konkursach, Stypendium za osiągnięcia sportowe przysługiwało uczniom, którzy spełnili łącznie następujące kryteria: osiągniecia sportowe, średnia co najmniej 4,0, bardzo dobra ocena z w-f oraz co najmniej dobra ocena z zachowania.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do wysiłku w kolejnym roku szkolnym!

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
    data wytworzenia: 2023-08-01
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2023-08-01 10:55

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00