Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola

Wojewoda Mazowiecki wyznaczył datę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 2 kwietnia 2023 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15 w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt III OSK 56/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. oddalającym skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Granice okręgu wyborczego, w których odbędą się wybory obejmują miejscowości: Siestrzeń, Władysławów, Przeszkoda.

Kalendarz wyborczy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II do dnia 6 lutego 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5/wejście B pok. 42 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 15:15.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostaną przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II, będą mogli w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 15:15 zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli.

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2023-01-26 16:11

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00