Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Unia Europejska
  • PROW

Połowa zakresu prac wykonana

Miło nam Państwa poinformować, o zrealizowaniu połowy planowanego do wykonania zakresy wynikającego z wniosku o dofinansowanie.

Realizacja I etapu inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2022 r., i obejmowała wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Rysiej, ul. Puchaczy, ul. Zawiłej, ul. Wesołej oraz ul. Mazowieckiej, o łącznej długości 1,164 km.

  • Unia Europejska
  • PROW

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Dnia 03.08.2021 r., doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Żabia Wola. Termin realizacji planowanego przedsięwzięcia obejmuje czas od 08.03.2021 r., do 31.12.2022 r.

  • Unia Europejska
  • PROW

Ostateczna akceptacja wniosku o dofinansowanie

We wrześniu 2020 roku, Gmina otrzymała informację o możliwości otrzymania dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola. Wniosek, który został złożony 16.09.2019 r., wymagał dokonania znacznych modyfikacji, co było podyktowane przyznaniem dotacji, w wysokości 399.124,00 zł., do wartości brutto, a nie jak zakładał wniosek o dofinansowanie 2.000.000,00 zł.

  • PROW

Wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji

Gmina Żabia Wola złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji. Środki będą pochodzić z PROW 2014-2020.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00