Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Uzależnienia behawioralne

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Uzależnienia behawioralne.

Uzależnienie, jak zaznaczono we wstępie jest granicą, gdzie czynność sprzyjająca przyjemności staje się przymusem. Początkiem każdego uzależnienia jest odczuwana przyjemność i satysfakcja.

Istnieją dokładnie określone kryteria uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Obejmują one następujące objawy:

  • pragnienie bądź poczucie przymusu realizacji działania/ spożycia danej substancji,
  • upośledzenie kontroli nad zachowaniem związanym z uzależnieniem,
  • negatywne konsekwencje społeczne,
  • zaniechanie innych przyjemności,
  • poświęcanie znacznej ilości czasu na podejmowanie działań związanych z uzależnieniem,
  • dyskomfort związany z zaniechaniem zachowań / zespół abstynencyjny.

Uzależnienia możemy podzielić na fizyczne i psychiczne. Uzależnienie fizyczne jest związane z silną potrzebą stałego zażywania substancji, a jej zaprzestanie prowadzi do dolegliwości somatycznych (biegunki, wymioty, drżenia, bezsenność). Uzależnienie psychiczne nie prowadzi do przykrych fizjologicznych następstw, lecz jest odpowiedzialne za kompulsywną konsumpcję środków czy tolerancję.

Pod kątem czynników uzależniających możemy wyróżnić: uzależnienie od alkoholu, narkotyków opioidowych, substancji psychostymulujących, substancji halucynogennych, nikotyny, oraz niektórych czynności: uzależnienie od seksu, pracoholizm, uzależnienie od komputera lub smartfona, zakupoholizm, hazard i inne.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach kampanii „Wyhamuj w porę” umożliwiła wszystkim osobom, które chcą sprawdzić, czy piją w sposób bezpieczny, wykonanie krótkiego, składającego się z 10 prostych pytań testu AUDIT. Kwestionariusz AUDIT jest uznanym i rekomendowanym przez WHO badaniem przesiewowym służącym do oceny potencjalnej szkodliwości modelu spożywania alkoholu. Test jest dostępny na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Poniżej udostępniamy wniosek o objęcie leczeniem odwykowym osoby uzależnionej. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żabia Wola” do Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola.

Osoba uzależniona, jak i członkowie jej rodziny może skorzystać w ramach NFZ ze świadczeń opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień (w zależności od potrzeb i stanu zdrowia). Poniżej udostępniamy telefony zaufania:

Telefony zaufania

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania
telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem
czynny: codziennie w godzinach 16.00 – 21.00

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami
czynny: w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00

22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”
czynny: w dni powszednie w godzinach 9.00 – 21.00

22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia
telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
czynny: w dni powszednie w godzinach 10.00 – 20.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00

801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich działający pod auspicjami Instytutu Psychologii Zdrowia PTP pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia
czynny: codziennie (z wyjątkiem świąt państwowych) w godz. 17.00 – 22.00

515 866 142 Telefon „Wsparcie Rodziców
Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej
czynny: poniedziałki - piątki w godz. 10.30 – 12.30

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”
czynny: cały tydzień, w godz. 12.00 – 22.00

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
czynny: poniedziałki - piątki w godz. 12.00 – 15.00

22 668 70 00 Warszawska „Niebieska Linia”
pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów; dyżur prawny w poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 18.00 – 22.00
czynny: w dni powszednie w godzinach 14.00 – 22.00

800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna
czynny: całą dobę

801 888 448, 22 692 82 26 Telefon zaufania HIV/AIDS
Telefon prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS
czynny: od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00