Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli podpisana

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli podpisana

Gmina Żabia Wola zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „MELIOREX” sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz budową kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej Żabia Wola- Żelechów – etap I”. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa nowego reaktora biologicznego z dwoma ciągami technologicznymi Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

----------------------

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach zadania "Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I., na które nasza gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Wartość całkowita projektu wynosi 9.400.000,00 zł, z czego aż 94,95% stanowi dotacja.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Komunalnej
    data wytworzenia: 2022-06-15
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-06-15 10:18

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00