Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli podpisana

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli podpisana

Gmina Żabia Wola zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „MELIOREX” sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz budową kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej Żabia Wola- Żelechów – etap I”. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00