Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - ulotka informacyjna 1
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - ulotka informacyjna 1
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - ulotka informacyjna 2
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - ulotka informacyjna 2
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE- ulotka informacyjna 3
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - ulotka informacyjna 3
 • MOJA GMINA - MOJE POWIETRZE - plakat
 • Sprawdź jakość powietrza w Gminie Żabia Wola
 • Mazowsze - serce Polski
 • Zeskanuj kod QR używając swojego smartfona

Sprawdź jakość powietrza w Gminie Żabia Wola

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „System wspomagający zarządzania jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola”.
Czujniki pomiarowe wraz z wyświetlaczami LED zostały zainstalowane w czterech lokalizacjach tj.
- na budynku Urzędu Gminy w Żabiej Woli (PM 2,5, PM 10, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne)
- na budynku Szkoły Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie (PM 2,5/ PM 10)
- na budynku Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie (PM 2,5/ PM 10)
- na budynku Szkoły Podstawowej  im. Marii Kownackiej w Skułach (PM 2,5/ PM 10)

Z danymi ze wszystkich sensorów pomiarowych możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej https://webwidget.meteoalert.pl/68
Dostępna jest także Aplikacja MeteoAlert

Moja Gmina - moje powietrze. Filmy promocyjne

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału edukacyjno-informacyjnego stworzonego w ramach realizacji projektu „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola".

 • MIWOP

Jakość powietrza w Gminie Żabia Wola

Od listopada Mieszkańcy Gminy Żabia Wola mogą sami sprawdzić jakość powietrza, którym oddychają na co dzień. Umożliwiają to sensory pomiarowe zainstalowane na budynkach: Urzędu Gminy Żabia Wola oraz szkół podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie. Zachęcamy do śledzenia pomiarów czujników odnotowujących stężenie pyłów zawieszonych na terenie Gminy Żabia Wola.

 • Moja Gmina- Moje Powietrze

Moja Gmina- Moje Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Żabia Wola podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Oprócz wsparcia prowadzonego przez Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze oraz szeregu akcji edukacyjnych na temat negatywnych skutków spalania śmieci, rozpoczęto budowę lokalnego systemu monitoringu jakości powietrza, opartego o sieć czujników mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Zarządzanie jakością powietrza

30 września br. Gmina Żabia Wola podpisała umowę z firmą Meteolab Sp. z o.o. na "Dostawę i montaż niezbędnych urządzeń do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza". Sensory pomiarowe do analizy parametrów jakości powietrza oraz wyświetlacze LED do ich prezentacji zamontowane zostaną na budynkach: Urzędu Gminy Żabia Wola oraz szkół podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie.

 • MIWOPiM

W trosce o jakość powietrza

Gmina Żabia Wola zakupi cztery sensory pomiarowe do analizy parametrów jakości powietrza. Urządzenia zamontowane zostaną przy szkołach podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie oraz przy Urzędzie Gminy w Żabiej Woli. Ich głównym zadaniem będzie pomiar dobowego i godzinowego stężenia pyłu zawieszonego PM 10, będącego mieszaniną zawieszonych w powietrzu cząsteczek rakotwórczych metali ciężkich.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00