Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nowe wzory deklaracji CEEB

Nowy druk deklaracji CEEB

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), informujemy, że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku.

  • Zmiana/aktualizacja źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zmiana/aktualizacja źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

  • UWAGA termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.!

UWAGA termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

  • 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB

Od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

  • CEEB

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00