Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • powietrze

POWIETRZE

Jednym z głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego jest zanieczyszczenie powietrza. W dużej mierze jest ono skutkiem naszej działalności - człowieka. Rozwijający się przemysł i transport to główne źródła szkodliwych gazów i pyłów powodujących spadek jakości powietrza, którym oddychamy. W większości są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale mimo to wpływają na życie na Ziemi. Nawet niewielka zmiana ich stężenia w atmosferze może powodować tragiczne skutki.

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń́ powietrza, pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność́ powietrza i brak wiatru.

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych ze źródeł emisji znajdujących się̨ na wysokości nie większej niż̇ 40 m. Składa się̨ na nią̨ emisja komunikacyjna i emisja z produkcji ciepła. Przyczyny powstawania niskiej emisji to:

 • Ogrzewanie - domów węglem i drzewem, a nawet
 • Aspekt ekonomiczny – Polacy palą paliwem najtańszym i najgorszej jakości oraz odpadami;
 • Zły stan techniczny domów i systemów grzewczych, które emitują̨ najwięcej zanieczyszczeń́.;
 • Zbyt niskie kominy – zanieczyszczenia kumulują̨ się̨ w jednym miejscu, szczególnie jeśli domy znajdują̨ się̨ w kotlinach lub dolinach rzek.

Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych (pyły), które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w stężeniu wyższym niż naturalne. Ich występowanie ma negatywny wpływ na zdrowie, środowisko i dziedzictwo kulturowe. Źródła zanieczyszczeń powietrza:

 • Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, pożary lasów, wyładowania atmosferyczne oraz rozkład substancji organicznych. W ich efekcie powstają: tlenek węgla (II), tlenki azotu, metan, pyły i gazy wulkaniczne, m.in. tlenek węgla (IV).
 • Rozwój motoryzacji i przemysłu spowodował zwiększenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z surowców takich, jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Podczas ich spalania tworzą się tlenki węgla, siarki i azotu

Jeśli chcecie poczytać więcej o powietrzu i jego zanieczyszczeniach zachęcamy do zapoznania się z publikacją zamieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Jesteś tym, czym oddychasz. Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-19 14:18
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 12:41

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00