Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Pies bez opieki może kosztować

Pies bez opieki może kosztować

Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają one porzucane oraz są puszczane luzem przez właścicieli poza teren swojej posesji. Zdarzają się przypadki, że zwierzaki w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia). Biegające na wolności psy często nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli.
 
Przypominamy, że a podstawie art. 77 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz.U.2022.0.2151 t.j.) Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
 
Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.0.1360 t.j.).
 
Zwracamy się z prośbą aby Właściciele psów pilnowali swoich czworonożnych przyjaciół.
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Przestrzennej
    data wytworzenia: 2023-03-01
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-03-02 10:29

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00